Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij Lagae, bedrijfsgebouwen en interbellumwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52720   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52720

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoge Dreef nr. 8. Brouwerij Lagae met bijhorend woonhuis. Bakstenen bedrijfsgebouwen. Aan de straat gelegen opslagplaats met verankerde bakstenen puntgevel met uilengat. Hoeken gemarkeerd door pilasters.Typische interbellumwoning van 1932, naar ontwerp van H. Pyfferoen. Parement van gediversifieerde baksteen, verfraaid door het baksteenmetselwerk (cf. de strekse verbanden). RechthoekigeAanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij Lagae, bedrijfsgebouwen en interbellumwoning

Hoge Dreef 8-10 (Kortrijk)
Hoge Dreef nr. 8. Brouwerij Lagae met bijhorend woonhuis. Bakstenen bedrijfsgebouwen. Aan de straat gelegen opslagplaats met verankerde bakstenen puntgevel met uilengat. Hoeken gemarkeerd door pilasters.Typische interbellumwoning van 1932, naar ontwerp van H. Pyfferoen. Parement van gediversifieerde baksteen, verfraaid door het baksteenmetselwerk (cf. de strekse verbanden). Rechthoekige