Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden

ID: 5274   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5274

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2145

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument. De bescherming betreft het meest noordelijk gelegen pand (Bruul 94) van twee gelijkaardige burgerhuizen met neoclassicistische kenmerken uit het begin van de 20ste eeuw.

In het beschermingsdossier wordt de artistieke waarde van Bruul 94 en 98 als volgt gemotiveerd: "als twee gelijkaardige gevels die zich in het straatbeeld integreren. Begin 20ste-eeuwse architectuur met neo-Lodewijk XVI-inslag."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000669, Twintig monumenten in Mechelen (F. Brenders, 1986).


Waarden

Bruul 94 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Twee burgerhuizen

Bruul 94, 98 (Mechelen)
Twee gelijkaardige tegenhangers met neo-Lodewijk XVI-kenmerken uit het begin van de 20ste eeuw.