Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning naar ontwerp van Richard Cordier

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52747   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52747

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijwoning opgetrokken uit donkere platte baksteen in decoratief verband, sterk gelijkend op nummer 36-38 naar ontwerp van architect R. Delgutte.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning naar ontwerp van Richard Cordier

Léopold Sturbautstraat 7 (Ronse)
Rijwoning opgetrokken uit donkere platte baksteen in decoratief verband, naar een ontwerp van Richard Cordier uit 1935.