Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Antonius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52760
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52760

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Geplaveid en door muurtje afgesloten voorpleintje met calvarie volgens gedenksteen opgericht in 1943. Eenvoudige neogotische kapel met een beuk van zes traveeën lang met recht afgesloten lager koor van drie traveeën. Een stichtingssteen vermeldt het jaartal 1871 en de architect Alphonse Vossaert.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Antonius

Louis Van Houttestraat 56-60 (Gent)
Geplaveid en door muurtje afgesloten voorpleintje met calvarie volgens gedenksteen opgericht in 1943. Eenvoudige neogotische kapel met een beuk van zes traveeën lang met recht afgesloten lager koor van drie traveeën. Een stichtingssteen vermeldt het jaartal 1871 en de architect Alphonse Vossaert.