Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Omwalde hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52773   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52773

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 33. Oorspronkelijk omwalde (cf. rest van wal ten O. van erf) hoeve met losse opstelling van de gebouwen, gelegen ten W. van kanaal Duinkerke-Veurne. Met bakstenen verhard erf met vaalt, ten N. begrensd door boerenhuis met aanleunende stallingen (aanleunend bij langgestrekte type), ten W. door thans uitgebouwd bakhuis. Dwarsschuur met wagenhuis bij deels gekasseide oprit. Boerenhuis: zes travAanduiding van

Is de vaststelling van

Omwalde hoeve met losse bestanddelen

Smekaertstraat 33 (De Panne)
Oorspronkelijk omwalde (zie rest van wal ten oosten van erf) hoeve met losse opstelling van de gebouwen, gelegen ten westen van kanaal Duinkerke-Veurne.