Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve van het langgeveltype

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
52791
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52791

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Maleveld nr. 17. Hoeve van het langgeveltype, gebouwd in 1913 cf. opschrift in huismerk aan de linkerzijgevel. Ligt aan de rand van het Malebos en is toegankelijk via een aarden weg. Verankerde baksteenbouw met gecementeerde plint, tandenlijst aan voor- en achtergevel. Woonhuis met een opkamertravee, stalling en wagenkot. Gedeeltelijk bewaard schrijnwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Maleveld 17 (Brugge)
Gebouwd in 1913, zie opschrift in huismerk aan de linkerzijgevel. Verankerde baksteenbouw met gecementeerde plint, tandlijst aan voor- en achtergevel.