Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 5281   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5281

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus is beschermd als monument.Waarden

De kerk van de Heilige Petrus en Paulus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter en Sint-Paulus

Keizerstraat 1 (Mechelen)
Voormalige jezuïetenkerk Sint-Franciscus Xaverius, heden parochiekerk. Barokkerk naar ontwerp van A. Losson; in 1694 plechtige wijding.