Beschermd monument

Sint-Annakapel

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 5282   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5282

Besluiten

Kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3831

Beschrijving

De Sint-Annakapel te Hulshout, is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Annakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

Devotiekapel, gewijd aan de Heilige Anna, als getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en als uiting van een historische, intense volksdevotie.

historische waarde

Devotiekapel in neotraditionele stijl, daterend van 1919 die teruggaat op een oudere, vroeg 16de-eeuwse kapel, die tevens fungeerde als baak voor de grondparcellering in functie van de tiendheffing door de abdij van Tongerlo.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Sint-Annakapel

Grote Baan zonder nummer (Hulshout)
Neotraditionele, bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting onder zadeldak, van 1919.