Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Historische hoeves De Stove en De Groote Stove

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52834   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52834

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nieuwe Steenweg nrs. 138 en 140. Historische hoeves "De Stove" en "De Groote Stove" (recente naam) of "Over d'Eede" (historische naam, naar nabijgelegen waterloop de Ede), te bereiken via een lange erfoprit ten zuiden van de Nieuwe Steenweg. Deze verharde erfoprit tussen de akkerlanden wordt op de Ferrariskaart (1770-1778) nog aangeduid als een doorlopende zandweg. Aangeduid als site op de kaartAanduiding van

Is de vaststelling van

Historische hoeves De Stove en De Groote Stove

Nieuwe Steenweg 138-140 (Zuienkerke)
Beide hoeves al vermeld in 1690 als pachthoeves van het Brugse Sint-Janshospitaal. Grote hoeves met losse, witgekalkte bestanddelen onder pannen zadeldaken; boerenwoningen met opkamer; nummer 138 met omwalling. Huidige gebouwen in kern zeker 18de-eeuws, maar werden eind 20ste eeuw omgebouwd. Nummer 140 met gedateerd wagenhuis 1716 en de rosmolen die in 1856 op dit erf werd gebouwd is deels bewaard.