Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentepomp voor het gemeentehuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52857   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52857

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zware arduinen piramidale pomp op vierkante plattegrond, met bekronende sierbol.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentepomp

Dries zonder nummer (Sint-Niklaas)
Zware arduinen piramidale pomp op vierkante plattegrond, met bekronende sierbol.