Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentepomp voor het gemeentehuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52857   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52857

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zware arduinen piramidale pomp op vierkante plattegrond, met bekronende sierbol.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentepomp

Dries zonder nummer (Sint-Niklaas)
Laat-18de-eeuwse zware arduinen piramidale pomp op vierkante plattegrond, met bekronende sierbol.