Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Handelszaak met bovenliggend appartementen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52877   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52877

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vlaanderenstraat nr. 1/Adolf Buylstraat. Voormalig "Hotel Excelsia", na de Tweede Wereldoorlog omgevormd tot confectiezaak "A la ville de Londres", thans schoenwinkel met bovenliggende appartementen. Beeldbepalend hoekpand, opgetrokken ca. 1912 en aanleunend bij de z.g. "Beaux-Arts"-stijl. Twee maal drie traveeën met rechts risalietvormende traptravee; vijAanduiding van

Is de vaststelling van

Handelszaak met bovenliggend appartementen

Adolf Buylstraat 1 (Oostende)
Vlaanderenstraat nr. 1/Adolf Buylstraat. Voormalig "<italic>Hotel Excelsia</italic>", na de Tweede Wereldoorlog omgevormd tot confectiezaak "<italic>A la ville de Londres</italic>", thans schoenwinkel met bovenliggende appartementen. Beeldbepalend hoekpand, opgetrokken ca. 1912 en aanleunend bij de z.g. "Beaux-Arts"-stijl. Twee maal drie traveeën met rechts risalietvormende traptravee; vij