Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52886
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52886

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heidelbergstraat nr. 264. Dorpswoning van circa 1850 cf. reeds afgebeeld op de Poppkaart (circa 1850). Breedhuis van anderhalve bouwlaag met centrale deur, toegankelijk via enkele treden. Volume getypeerd door radvensters op doorgetrokken onderdorpel; l.g. vensters lopen door over zijgevel. Vernieuwd houtwerk en dakbedekking.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Heidelbergstraat 264 (Brugge)
Breedhuis van anderhalve bouwlaag met centrale deur, toegankelijk via enkele treden. Volume getypeerd door radvensters op doorgetrokken onderdorpel; laatst genoemde vensters lopen door over zijgevel.