Pastorie Sint-Adriaanparochie

Beschermd monument van 13-05-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hulshout
Deelgemeente Houtvenne
Straat Langestraat
Locatie Langestraat 6 (Hulshout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13016/112.1
  • OA003096

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Adriaanparochie

Langestraat 6, Hulshout (Antwerpen)

Pastorie met ommuurde voortuin gelegen ten noordoosten van de kerk, opgericht in 1776 door de abdij van Tongerlo.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Adriaanparochie te Houtvenne, is beschermd als monument.

Waarden

De norbertijnenpastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Pastorie, opgericht door de abdij van Tongerlo in 1776 als representatief voorbeeld van het traditionele norbertijnenpastorietype, met bewaarde 18de-eeuwse interieurelementen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.