Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52986   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52986

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectisch rijhuis aansluitend bij de neo-Vlaamse-renaissance met enkelhuisopstand, twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat), van circa 1900.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning in eclectische stijl

Statieplein 31 (Deinze)
Eclectisch rijhuis aansluitend bij de neo-Vlaamserenaissance-stijl met enkelhuisopstand, twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1900. Bakstenen parement met speklagen en arduinen cordons.