Beschermd monument

Brouwerij Grooten Keizer: rechterdeel

Beschermd monument van 16-01-1987 tot heden

ID: 5300   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5300

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-1987  ID: 2269

Beschrijving

Het rechterdeel van het pand "Brouwerij Grooten Keizer" is beschermd als monument. Dit pand werd in twee delen beschermd omwille van de perceelstructuur. Het pand "Grooten Keizer" vormde bovendien oorspronkelijk één geheel met het aanpalende pand, de "Kleine Keizer", dat eveneens in twee delen werd beschermd.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van het geheel Onze-Lieve-Vrouwstraat 115-117-119-121 als volgt gemotiveerd: "als getuige van de 17de-eeuwse bouwvormen met typische overkragende verdieping."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000699, Dertien monumenten en één stadsgezicht (F. Brenders, 1987).


Waarden

Onze-Lieve-Vrouwstraat 121 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brouwerij Grooten Keizer

Onze-Lieve-Vrouwestraat 115-121 (Mechelen)
Oorspronkelijk één breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen gemarkeerd door typische overkragende verdiepingen, uit de 16de eeuw.