Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53005
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53005

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistische voorgevel, waarachter drie woningen schuilgaan, van vijf traveeën en drie bouwlagen afgedekt met afzonderlijke zadeldaken (pannen), daterend uit eind 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Drie burgerhuizen

Einde Were 276-280 (Gent)
Neoclassicistische voorgevel, waarachter drie woningen schuilgaan, van vijf traveeën en drie bouwlagen afgedekt met afzonderlijke zadeldaken (pannen), daterend uit eind 19de eeuw.