Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
53009
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53009

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van twee burgerhuizen met monumentale allure gebouwd volgens spiegelbeeldschema. Voormalige woningen Philips volgens kadastergegevens gebouwd in 1880.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van burgerhuizen

Leopoldlaan 1-3 (Dendermonde)
Ensemble van twee burgerhuizen met monumentale allure gebouwd volgens spiegelbeeldschema, gebouwd in 1880. Twee hoge enkelhuizen van elk drie traveeën met twee bouwlagen op souterrain, afgedekt met zadeldak en opvallende bakstenen lijstgevel met knipvoegen in eclectische stijl met neoclassicistisch geïnspireerde ornamentiek.