Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoevegebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53018
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53018

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Tissenhove. Hoeve van het semi-gesloten type. Driedelig ijzeren toegangshek in de zuidhoek van voorts gesloten gekasseid erf met mestvaalt in de noordhoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Jagerij 89 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met Tissenhove. Hoeve van het semi-gesloten type. Driedelig ijzeren toegangshek in de zuidhoek van voorts gesloten gekasseid erf met mestvaalt in de noordhoek.