Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Lambertus met ommuurd kerkhof

Beschermd monument van 20-01-1998 tot heden

ID
5303
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5303

Besluiten

Parochiekerk Sint-Lambertus met ommuurd kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-1998  ID: 3264

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Lambertus te Hingene is met inbegrip van het omringde en ommuurd kerkhof beschermd als monument.Waarden

Parochiekerk Sint Lambertus met inbegrip van het ommuurd kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Classicistische zaalkerk van 1778-1779 met laatgotische westertoren van circa 1500. In het bepleisterd en beschilderd interieur bevinden zich kunstwerken en meubelstukken uit de 16de-19de eeuw. Het vrij gaaf bewaarde, ommuurde kerkhof vormt in essentie één geheel met de kerk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus

Richard Caluwaertsstraat zonder nummer (Bornem)
Classicistisch zaalkerkje met nu ingebouwde, oudere westtoren; omringend en ommuurd kerkhof, ingewijd op 25/8/1803; gelegen op een lichte verhevenheid.