Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijheidsboom

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53032   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53032

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In de zitting van 11 oktober 1919 besloot de gemeenteraad op 22 november een bevrijdingsfeest te organiseren en een vrijheidsboom aan te planten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Opgaande eik als vredesboom

Oosteeklo-Dorp zonder nummer (Assenede)
In de zitting van 11 oktober 1919 besloot de gemeenteraad op 22 november een bevrijdingsfeest te organiseren en een vredesboom aan te planten.