Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde villa's

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53047
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53047

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bossuytlaan nrs. 13-15. Gekoppelde villa’s van ca. 1936 met cottage-elementen. Rode baksteenbouw met erkeruitbouw aansluitend bij de geveltop met pseudo-vakwerk. Bij nr. 13 half ondergrondse garage en ingangsportiek toegankelijk via trapjes. Gedeeltelijk bewaard schrijnwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde villa's

Bossuytlaan 13-15 (Brugge)
Gekoppelde villa’s van circa 1936. Rode baksteenbouw met erkeruitbouw aansluitend bij de geveltop met pseudo-vakwerk.