Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 53062   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53062

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen kleine hoeve. De hoevesite is als dusdanig reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1835) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Ten noorden van het erf, 19de-eeuws boerenhuis met rechts geïncorporeerde stalling.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Puydsarmoede 4 (Koekelare)
Achterin gelegen kleine hoeve. De hoevesite is als dusdanig reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1835) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Ten noorden van het erf, 19de-eeuws boerenhuis met rechts geïncorporeerde stalling.