Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van twee arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 53065   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53065

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble volgens kadaster volledig herbouwd in 1900 in opdracht van de weduwe en kinderen van Victor Veldeman - Andriessens. Samenstel van twee dubbelhuizen van drie traveeën en één bouwlaag.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van arbeiderswoningen

Heirstraat 14-16 (Dendermonde)
Ensemble volgens kadaster volledig herbouwd in 1900 in opdracht van de weduwe en kinderen van Victor Veldeman - Andriessens. Samenstel van twee dubbelhuizen van drie traveeën en één bouwlaag.