Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53069   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53069

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 12. Oorspronkelijk omwald hoevetje met losse bestanddelen van één bouwl. onder zadeldaken rondom onverhard L-vormig erf. Ten N., rest van omwalling achter het boerenhuis. Ten N., sterk aangepast XIX-woonhuis. Ten Z.W., aangepast bakstenen stalgebouw (n // boerenhuis) met oude kern van 1831 vlg. jaarsteen in l.zijpuntgevel met radvormig uilegat. Midden het erf, bakstenen bakhuisje (n boerenhuAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Stavelestraat 12 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwald hoevetje met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom onverhard L-vormig erf. Ten noorden, rest van omwalling achter het boerenhuis.