Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis en twee rijhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53096
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53096

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Bouwmeestersstraat 64 (Gent)

Hoekhuis met de aangrenzende rijhuizen, Bouwmeestersstraat nummer 64 en 66 een ensemble vormend in art-nouveaustijl gelijkend op nummers 56, 58.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Bouwmeestersstraat 66, Scheldestraat 64, 64A-D (Gent)
Dit ensemble van een hoekhuis en burgerhuis met uitgesproken versieringen in art-nouveaustijl, werd in 1908 gebouwd in opdracht van goudsmid Jules Van Laere-Terrijn. Het hoekensemble vertoont stilistisch gelijkenissen met naburige ontwerpen van architect Urbain Crommen en kan aan deze architect worden toegeschreven. Het samenstel van drie bouwlagen omvat langs de Bouwmeestersstraat twee traveeën, gevolgd door een afgesnuite hoektravee en twee traveeën langs de Scheldestraat.