Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
53101
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53101

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 21. Semi-gesloten hoeve met U-vormige opstelling van de gebouwen rondom begraasd erf met vaalt, bereikbaar via kleine wegel uitlopend in de velden. Aan de straat palend boerenhuis met l. aanleunend arbeidershuisje en r. aansluitend schuurtje. Boerenhuis (n // straat, Vlaamse pannen) van zeven trav. en één bouwl., uit XIX. Verankerde, witbeschilderde voorgevel op gecementeerde plint. Rechth.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Vaartstraat 21 (Alveringem)
Semi-gesloten hoeve met U-vormige opstelling van de gebouwen rondom begraasd erf met vaalt, bereikbaar via kleine wegel uitlopend in de velden. Aan de straat palend boerenhuis met links aanleunend arbeidershuisje en rechts aansluitend schuurtje.