Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huishoudschool der blauwe zusterkens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53108
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53108

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Verankerde bakstenen lijstgevel op vernieuwde zandstenen plint van drie traveeën en oorspronkelijk twee, thans drie bouwlagen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huishoudschool der blauwe zusterkens

Zakske 1 (Oudenaarde)
Verankerde bakstenen lijstgevel op vernieuwde zandstenen plint van drie traveeën en oorspronkelijk twee, thans drie bouwlagen.