Beschermd monument

Magazijn De Steur: deel

Beschermd monument van 16-01-1987 tot heden

ID
5315
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5315

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-1987  ID: 2269

Beschrijving

Een deel van het Magazijn De Steur is beschermd als monument. De bescherming omvat het zuidoostelijk deel, meer bepaald de vier eerste traveeën aan de Nauwstraat. Het noordwestelijk deel van het magazijn werd in hetzelfde beschermingsbesluit eveneens beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en architecturale waarde van Nauwstraat 9 als volgt gemotiveerd: "oorspronkelijk één geheel vormend met de nummers 5, 7 en 11. Na de opsplitsing in 1779 herbouwd in 1804 in classicistische stijl. Zuiver en gaaf type van deze architectuur."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000699, Mechelen: Dertien monumenten en één stadsgezicht (F. Brenders, 1987).


Waarden

Nauwstraat 9 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architecturale waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Magazijn De Steur

Nauwstraat 9-11 (Mechelen)
Imposant classicistisch L-vormig hoekhuis met bepleisterde lijstgevel van twee bouwlagen, 1804 gedateerd op sluitsteen.