Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Slotele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53155
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53155

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Jacob Van Maerlantstraat nr. 11. Z.g. huis "De Slotele", voormalige patriciërswoning uit de 16de-17de eeuw met mogelijk oudere kern cf. weergegeven als breedhuis op kaart van A. Sanderus (1641-1644) (breedhuis ?). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.Breedhuis in laatgotische stijl van vier traveeën en tweeAanduiding van

Is de vaststelling van

Huis De Slotele

Jacob van Maerlantstraat 9 (Damme)
Voormalige patriciërswoning uit de 16de-17de eeuw met mogelijk oudere kern,  weergegeven als breedhuis op kaart van A. Sanderus (1641-1644). Breedhuis in laatgotische stijl van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Links, twee opkamertraveeën met half ondergrondse kelderverdieping.