Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53167
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53167

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekpand uit het vierde kwart van de 19de eeuw, mogelijk voormalig café.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

G. Gezellestraat 2 (Staden)
Hoekpand uit het vierde kwart van de 19de eeuw, mogelijk voormalig café.