Peerdsbos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 31-07-1936 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Brasschaat, Schoten
Deelgemeente Brasschaat, Schoten
Straat Bredabaan, Peerdsbosbaan, Bremdonckdreef, Plataandreef
Locatie Bredabaan, Plataandreef (Brasschaat), Bremdonckdreef, Peerdsbosbaan (Schoten)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/10000/101.1
  • OA001401

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Peerdsbos en Park van Brasschaat

Brasschaat (Brasschaat), Schoten (Schoten)

Het Peerdsbos werd voor het eerst vermeld in 1434 en maakte toen deel uit van het veel grotere domein 'Bremdonk'. In de 18de en 19de eeuw bestaat het gebied uit een complex van bos, weilanden, akkers en heide. Eind 19de begin 20ste eeuw is de bebossing sterk toegenomen. In het gebied liggen enkele hoeves. Het Kasteel van Brasschaat gaat ook terug op een hoeve, in de 18de eeuw verbouwd tot hof van plaisence en in 1872 gesloopt en vervangen door een groots kasteel en later nog omgeven door een park met bosaanplantingen, dreven, grasvelden en een vijver.

Is de omvattende bescherming van

Bremdonkhoeve

Bredabaan 91-93, Brasschaat (Antwerpen)

Omwaterde hoeve gelegen aan de Plataandreef in het als landschap beschermde Peerdsbos.

Beschrijving

Het Peerdsbos, een complex van structuurrijke loofbossen met verspreid voorkomende naaldhoutaanplanten, is beschermd als landschap.
Dit bos wordt doorsneden door een orthogonaal drevenstelsel.
Het maakte oorspronkelijk deel uit van het grotere domein Bremdonk.

Waarden

Het Peerdsbos is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

in casu artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde
in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.