Beschermd cultuurhistorisch landschap

Peerdsbos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 31-07-1936 tot heden

ID
5319
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5319

Besluiten

Peerdsbos
definitieve beschermingsbesluiten: 31-07-1936  ID: 14

Beschrijving

Het Peerdsbos, een complex van structuurrijke loofbossen met verspreid voorkomende naaldhoutaanplanten, is beschermd als landschap.
Dit bos wordt doorsneden door een orthogonaal drevenstelsel.
Het maakte oorspronkelijk deel uit van het grotere domein Bremdonk.Waarden

Het Peerdsbos is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

esthetische waarde

in casu artistieke waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Bremdonkhoeve

Bredabaan 91-93 (Brasschaat)
Omwaterde hoeve gelegen aan de Plataandreef in het als landschap beschermde Peerdsbos.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Peerdsbos en Park van Brasschaat

Brasschaat (Brasschaat), Schoten (Schoten)
Het Peerdsbos werd voor het eerst vermeld in 1434 en maakte toen deel uit van het veel grotere domein 'Bremdonk'. In de 18de en 19de eeuw bestaat het gebied uit een complex van bos, weilanden, akkers en heide. Eind 19de begin 20ste eeuw is de bebossing sterk toegenomen. In het gebied liggen enkele hoeves. Het Kasteel van Brasschaat gaat ook terug op een hoeve, in de 18de eeuw verbouwd tot hof van plaisence en in 1872 gesloopt en vervangen door een groots kasteel en later nog omgeven door een park met bosaanplantingen, dreven, grasvelden en een vijver.