Beschermd monument

Stadswoning met puntgevel

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 532   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/532

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4132

Beschrijving

De stadswoning met puntgevel te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Sinds 1822 kadastraal ongewijzigd en in kern minstens tot het begin van de 18de-eeuw opklimmend diephuis met puntgevel, met vlechtingen, top- en schouderstukken, opgevat als enkelhuis van drie travee├źn en twee bouwlagen, en opgetrokken in baksteen met verwerking van zandhoudende kalksteen voor plint, deur- en vensteromlijstingen.
Typerend voor de gevelordonnantie is de strakke ritmering met rechthoekige vensters in een platte bandomlijsting met trapeziumvormige sluitsteen, op de verdieping versierd met schijfmotieven.
Door het silhouet van de door lijstgevels omgeven puntgevel, sterk beeldbepalend pand voor de Wolvenstraat. Als getuige van de oudere bebouwing in de straat, pand met belangrijke relict- en documentwaarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning met puntgevel

Wolvenstraat_01 16 (Diest)
Twee verdiepingen hoog dwarshuis met puntgevel. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen.