Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grand Hôtel Belle Vue

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
53206
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53206

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Imposant gebouw in Anglo-Normandische bouwtrant, daterend van de jaren 1900. Als hoekgebouw ontworpen op quasi driehoekige plattegrond, met evenwaardige en symmetrisch uitgewerkte gevels uitlopend op polygonale hoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Grand Hôtel Belle Vue

Koninklijk Plein 5 (De Haan)
Imposant gebouw in Anglo-Normandische bouwtrant, daterend van de jaren 1900. Als hoekgebouw ontworpen op quasi driehoekige plattegrond, met evenwaardige en symmetrisch uitgewerkte gevels uitlopend op polygonale hoek.