Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg In de Klub

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53226   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53226

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Brilstraat 11 (Lede)

Herberg, heden zogenaamd "In de Klub", van één bouwlaag, vier traveeën onder zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg In de Klub

Brilstraat 11 (Lede)
Herberg van één bouwlaag, vier traveeën onder zadeldak. Van imitatievoegen voorziene gecementeerde en beschilderde lijstgevel met gecementeerde plint en casementenversiering in entablement.