Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Graansilo's met opslagplaatsen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53234
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53234

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kalsijdebrug nr. 14. Beeldbepalende voormalige graansilo's gelegen langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort in de onmiddellijke nabijheid van de Kalsijdebrug. Deels gebouwd met recuperatiemateriaal ca. 1931 (cf. mutatieschets) door de gebroeders Catrysse Moere (cf. opschrift op puilijst). Het oorspronkelijk volume telde vier houten silo's. Uitgebreid in de richting van de Kalsijdebrug in 1934, quAanduiding van

Is de vaststelling van

Graansilo's met opslagplaatsen

Kalsijdebrug 14 (Gistel)
Kalsijdebrug nr. 14. Beeldbepalende voormalige graansilo's gelegen langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort in de onmiddellijke nabijheid van de Kalsijdebrug. Deels gebouwd met recuperatiemateriaal ca. 1931 (cf. mutatieschets) door de gebroeders Catrysse Moere (cf. opschrift op puilijst). Het oorspronkelijk volume telde vier houten silo's. Uitgebreid in de richting van de Kalsijdebrug in 1934, qu