Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Blauw Huys, kasteeldomein

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
53245
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53245

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Blauw Huys". Uitgestrekt park met vijver aangelegd in Engelse stijl met fraai kasteel (nummer 89), portierswoning met oranjerie (nummer 85) en het voormalige wagenhuis (nummer 87).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Blauw Huys

Bosstraat 85, 89 (Gent)
Uitgestrekt park met vijver aangelegd in Engelse stijl met fraai kasteel met laat-classicistische inslag opgetrokken in 1807 naar ontwerp van Dutry senior en uitgebreid in 1817 met twee vooruitspringende risalieten, een oranjerie en een groot salon, naar ontwerp van J.B. Van de Cappelle. Portierswoning met oranjerie en voormalig wagenhuis uit 1845.