Beschermd monument

Sint-Elisabethgasthuis: schuur

Beschermd monument van tot heden

ID
5325
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5325

Besluiten

Gebouwen in Grobbendonk en Herentals
definitieve beschermingsbesluiten: 13-04-2004  ID: 4203

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de driebeukige langsschuur, in kern vroeg 14de-eeuws en gelegen ten westen van het Sint-Elisabethgasthuis.Waarden

De schuur van het Sint-Elisabethgasthuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Driebeukige langsschuur, in kern vroeg 13de-eeuws[sic], in opeenvolgende fasen verbouwd en aangepast.
De schuur vormt een wezenlijk historisch onderdeel van het Sint-Elisabethgasthuis, opklimmend tot de eerste helft van de 13de eeuw[sic] en is de enige restant van de vroegere binnenhoeve, gelegen binnen de oorspronkelijke muren van het gasthuis. De schuur vormt het oudst gedateerde architecturale restant van de gasthuissite. De deels bewaarde authentieke vroeg 13de-eeuwse[sic] ankerbalkgebinten die tot op heden het volume van de schuur grotendeels bepalen zijn van een bijzondere wetenschappelijk-documentaire waarde voor de kennis van laatmiddeleeuwse houtstructuren.

wetenschappelijke waarde

Driebeukige langsschuur, in kern vroeg 13de-eeuws[sic], in opeenvolgende fasen verbouwd en aangepast.
De schuur vormt een wezenlijk historisch onderdeel van het Sint-Elisabethgasthuis, opklimmend tot de eerste helft van de 13de eeuw[sic] en is de enige restant van de vroegere binnenhoeve, gelegen binnen de oorspronkelijke muren van het gasthuis. De schuur vormt het oudst gedateerde architecturale restant van de gasthuissite. De deels bewaarde authentieke vroeg 13de-eeuwse[sic] ankerbalkgebinten die tot op heden het volume van de schuur grotendeels bepalen zijn van een bijzondere wetenschappelijk-documentaire waarde voor de kennis van laatmiddeleeuwse houtstructuren.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ziekenhuis Sint-Elisabeth

Nederrij 133, 133A (Herentals)
Complex geheel met diverse ziekenhuisvleugels en oude gasthuisgebouwen in gebruik als kantoren van het O.C.M.W., ingeplant op de oever van de Kleine Nete.