Fonteinbrug

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Bruul
Locatie Bruul zonder nummer (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/136.1
  • OA000317

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Fonteinbrug

Bruul zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Fonteinbrug naar de fontein die zich eertijds nabij de brug bevond.

Beknopte karakterisering

Typologiebruggen
Stijlgotiek
Dateringderde kwart 14de eeuw

Beschrijving

De Fonteinbrug, een brug te Mechelen tussen de straten Bruul en Vijfhoek, is beschermd als monument.

Waarden

De Fonteinbrug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.