Beschermd monument

Fonteinbrug

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 5326   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5326

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De Fonteinbrug, een brug te Mechelen tussen de straten Bruul en Vijfhoek, is beschermd als monument.Waarden

De Fonteinbrug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Fonteinbrug

Bruul zonder nummer (Mechelen)
Fonteinbrug naar de fontein die zich eertijds nabij de brug bevond.