Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Spoorwegbatterij E690

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53295   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53295

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Als bescherming van de torpedobootbasis op de oostoever in Oostende werd een batterij zwaar spoorweggeschut geïnstalleerd in Bredene op het einde van 1941.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Spoorwegbatterij E690

Koninklijke Baan zonder nummer (Bredene)
Als bescherming van de torpedobootbasis op de oostoever in Oostende werd een batterij zwaar spoorweggeschut geïnstalleerd in Bredene op het einde van 1941.