Kasteel van Roost: omwallingsresten en site

Beschermd monument van 21-12-1998 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht
Deelgemeente Haacht
Straat Wilde Heide, Roostweg
Locatie Roostweg, Wilde Heide (Haacht)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24033/106.1
  • 4.01/24033/127.1
  • OB001247

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Omwalling en site Kasteel Van Roost

Roostweg zonder nummer, Haacht (Vlaams-Brabant)

In 1828 werd het kasteel van Roost afgebroken, het neerhof brandde af in 1833. De buitenste slotgracht is het enige element waarvan na de opgravingen van 1982-1983 nog fragmenten zijn zichtbaar gebleven, met name de noordwestelijke en oostelijke zijden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de omwallingsresten en site van het kasteel van Roost.

Waarden

De omwallingsresten en site van het kasteel van Roost zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

de site van het kasteel van roost, die de funderingen bevat van een typologisch vrij uitzonderlijk kasteel dat regionaal een belangrijke rol speelde en waarvan de slotgracht gedeeltelijk bewaard bleef.

wetenschappelijke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.