Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgevelhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
53342
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53342

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige, achterin gelegen hoeve van het langgeveltype met lager stalgedeelte, georiënteerd op het noorden en toegankelijk via een aarden oprit. Staat afgebeeld op de Poppkaart (1842).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Pijpeweg 51 (Brugge)
Voormalige, achterin gelegen hoeve van het langgeveltype met lager stalgedeelte, georiënteerd op het noorden en toegankelijk via een aarden oprit.