Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53352
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53352

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis, schuin ingeplant ten opzichte van de rooilijn, met voortuintje afgesloten door ijzeren hekwerk op bakstenen muurtjes en voetgangershek aan bakstenen pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Latemdreef 53 (Zwalm)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit midden 19de eeuw, voortuintje afgesloten door ijzeren hekwerk.