Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53355
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53355

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijstaand burgerhuis met ommuurd voortuintje en dieper gelegen garage, ontworpen in 1941 door architect Adolf Keppens (Zele) in samenwerking met én in opdracht van bouwheer Maurits Van Haver.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Alois De Beulelaan 6 (Zele)
Burgerhuis met ommuurd voortuintje en dieper gelegen garage, gevelparement van gele baksteen met decoratief metselverband, ontworpen in 1941 door architect Adolf Keppens.