Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Brouwerij De Posthoorn

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-01-1987 tot heden

ID
5336
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5336

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-1987  ID: 2269

Beschrijving

Brouwerij De Posthoorn is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat het volledige gebouwencomplex, met inbegrip van het voorplein en de afsluitingsmuur met poort en hekwerk.

In het beschermingsdossier wordt de stedenbouwkundige waarde van het geheel van de gebouwen Schoutetstraat 4-6 als volgt gemotiveerd: "als ensemble dat door zijn ligging tegenover het Refugie van Tongerlo en tuin van het aartsbisschoppelijk paleis het straatbeeld in sterke mate bepaalt."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000699, Dertien monumenten en één stadsgezicht (F. Brenders, 1987).


Waarden

Schoutetstraat 4-6 is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij De Posthoorn

Schoutetstraat 4-6 (Mechelen)
Huidig complex van bakstenen gebouwen met traditionele kern en latere aanpassingen, U-vormig opgesteld rondom een gekasseide binnenplaats.