Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve kasteel Stoffelt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53370
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53370

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve van het ernaast gelegen "kasteel Stoffelt". Vernieuwd woonhuis met aanpalende stallen, ernaast stallen en schuur in U-vormige opstelling rondom begraasd binnenerf, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1909.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Molenstraat 15 (Sint-Laureins)
Voormalige hoeve van het ernaast gelegen "kasteel Stoffelt". Vernieuwd woonhuis met aanpalende stallen, ernaast stallen en schuur in U-vormige opstelling rondom begraasd binnenerf, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1909.