Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53373   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53373

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve, bezat een min of meer U-vormige aanleg met gesloten karakter aan de straatkant en rechthoekige toegangspoort naast het zijdelings aan de straat palend bakstenen boerenhuis (intussen gesloopt).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Heyveld 4 (Brakel)
Voormalige hoeve, bezat een min of meer U-vormige aanleg met gesloten karakter aan de straatkant en rechthoekige toegangspoort naast het zijdelings aan de straat palend bakstenen boerenhuis (intussen gesloopt).