Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel toegewijd aan Heilige Antonius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53396   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53396

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Moenhage z.nr. Kapel toegewijd aan H. Antonius van 1945 cf. gevelsteen. Bedehuisje op rechthoekige plattegrond, puntgevel van rode baksteen doorbroken door rondbogige muuropening. Opschrift "HEILIGEN ANTONIUS BID VOOR ONS". Metalen venster met offerblokje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel toegewijd aan Heilige Antonius

Moenhage zonder nummer (Zwevegem)
Kapel van 1945 in rode baksteen met opschrift Heiligen Antonius bid voor ons en metalen venster met offerblokje.