Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watertoren van het type C2

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53408
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53408

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kustlaan z.nr. Watertoren van het type C2, vermoedelijk gebouwd kort na de Tweede Wereldoorlog. Waterreservoir van 500 m³ op ronde plattegrond met parement van rood-bruine baksteen. De bovenbouw kraagt uit op een boogjesfries. VAN CRAENENBROECK W., Eenheid in verscheidenheid. Watertorens in België, Brussel, 1991, p. 171.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watertoren van het type C2

Kustlaan 182 (Brugge)
Waterreservoir van 500 m³ op ronde plattegrond met parement van rood-bruine baksteen.