Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53410
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53410

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpswoning met voortuintje afgesloten met ijzeren hek en dito afsluiting op muurtje, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; vijf en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Merendreedorp 6 (Deinze)
Dorpswoning met voortuintje afgesloten met ijzeren hek en dito afsluiting op muurtje, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; vijf en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken.