Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 53437   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53437

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dieper gelegen hoeve, bestaande uit hoevegebouwen met 18de-eeuwse kern en 19de-eeuwse aanvullingen, toegankelijk via een erfoprit vanaf de Joos de ter Beerstlaan en vanaf de Koolskampstraat.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Joos de ter Beerstlaan 39 (Pittem)
Dieper gelegen hoeve, bestaande uit hoevegebouwen met 18de-eeuwse kern en 19de-eeuwse aanvullingen, toegankelijk via een erfoprit vanaf de Joos de ter Beerstlaan en vanaf de Koolskampstraat.